Overzicht

Infographic voor docenten over zorgtechnologie

  • 1 april 2022

Hoe bereid je toekomstige zorgprofessionals voor op het gebruik van technologie? De nieuwe infographic ‘Technologie in je lessen, dat doe je zo’ helpt docenten in het mbo en hbo daarbij.

De infograhic geeft handvatten voor het gebruik van het V-Model, een kwalificatiemodel met twee lagen. Dat benoemt de kwalificaties die iedere zorgprofessional moet hebben om met technologie te kunnen werken. Daarnaast beschrijft het model de kwalificaties van voorlopers in het gebruik van technologie. Docenten krijgen zo een houvast aangereikt om technologie in de eigen lessen te integreren.

Toegepast in werkplaatsen
Het V-model is toegepast in werkplaatsen met docenten van hogescholen en ROC’s. Hun ervaringen zijn verwerkt in de infographic. Zij geven onder andere tips en hun werkwijze wordt uitgebreid toegelicht. Verder bevat de infographic links naar relevante websites met lesideeën.

Meer informatie over:

de infographic