Overzicht

Bezorgde Belgische studenten

  • 1 april 2022

Onlangs publiceerde de NVKVV (een Belgische beroepsorganisatie voor verpleegkundigen) een open brief van studenten verpleegkunde op de website. De studenten maken zich zorgen over de toekomst van de bachelor verpleegkundigen.

In de brief, die is gericht aan de ministers Beke, Weyts en Vandenbroucke, stellen de studenten dat er op de werkvloer te weinig functiedifferentiatie is tussen bachelor verpleegkundigen en hbo5-verpleegkundigen. Ze schrijven onder meer: ‘Binnen onze bacheloropleiding wordt sterk ingezet op evidencebased handelen en klinisch redeneren. In de praktijk merken we dat deze capaciteiten niet voldoende worden gestimuleerd.’ En ook: ‘Nochtans kunnen deze eigenschappen getriggerd worden tijdens stages, zodat we er als studenten ook meer in groeien. Nu blijven deze kwaliteiten onbenut.’
De bacheloropleiding duurt vier jaar, de hbo5 duurt drie jaar.

Stagevergoeding
Daarnaast vinden de studenten dat de bacheloropleiding aantrekkelijker gemaakt moet worden en pleiten ze voor een stagevergoeding in het vierde jaar. De brief is geschreven namens de studentenraad gezondheidszorg Turnhout en de werkgroep studenten NVKVV.

Meer informatie over:

de brief