Overzicht

Practoraat Slim Zorgen presenteert zich

  • 10 maart 2022

Tijdens de Slimme Zorg Estafette vertelde het practoraat Samen Slim Zorgen over de inzet van slimme zorgtechnologie.

Vanaf eind januari tot en met eind februari 2022 vond de Slimme Zorg Estafette plaats. In deze maand stonden slimme zorg en innovatie steeds een week centraal in één regio, waarna het stokje werd doorgegeven aan de volgende regio.

Samen met zorginstellingen
Zo vertelde bijvoorbeeld eind februari het practoraat Samen Slim Zorgen, dat gepositioneerd is binnen Summa Zorg, aan de hand van concrete voorbeelden hoe het binnen het mbo-onderwijs ­en samen met zorginstellingen gestalte geeft aan slimme zorg. In het schoolgebouw zijn bijvoorbeeld onder meer een Explore Lab (met allerlei technologische toepassingen), een zorgcentrale en een ‘slimme woning’ ingericht.

Over het practoraat
De hoofdvraag van het practoraat is: hoe kan Summa Zorg in samenwerking met haar omgeving bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van slimme zorg en daarbij toekomstbestendige zorgprofessionals opleiden? Het practoraat richt zich op de interdisciplinaire samenwerking tussen alle actoren in het zorg- en welzijnsveld (organisaties, bedrijven, burgers, professionals, patie?nten, mantelzorgers, studenten en docenten).

Meer informatie over:

de presentatie op de Slimme Zorg Estafette

het practoraat Samen Slim Zorgen