Overzicht

Nynke Boonstra benoemd tot hoogleraar

  • 10 maart 2022

Het UMC Utrecht heeft Nynke Boonstra per 1 februari 2022 benoemd tot hoogleraar Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Het hoogleraarschap is een samenwerking tussen de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht en opleidingsinstelling GGZ-VS. ‘Door wetenschappelijk te onderbouwen wat de intrinsieke waarde is van het werk van verpleegkundigen, wordt het serieus genomen’, aldus Boonstra.

Waardegedreven zorg
In Nederland is de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek op GGZ-gebied nog beperkt, terwijl het een grote groep patiënten en verpleegkundigen betreft. De leerstoel Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op het verbeteren van de zorg voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Nynke Boonstra gaat onderzoeken welke vormen van geestelijke gezondheidszorg nodig zijn om binnen dit domein waardegedreven zorg te realiseren. Herstelbevordering, het vergroten van veerkracht en patiëntparticipatie zijn daarbij belangrijke thema's. 

Onderzoek en patiëntenzorg
Nynke Boonstra is de allereerste verpleegkundig specialist GGZ die in Nederland tot hoogleraar is benoemd. Ze blijft onderwijs en onderzoek combineren met directe patiëntenzorg in de GGZ. Boonstra werkt als praktiserend verpleegkundig specialist bij KieN, een aanbieder van specialistische zorg op maat voor mensen met een psychosegevoeligheid, en als lector bij NHL Stenden hogeschool.

Meer informatie over:

(het onderzoek van) Nynke Boonstra