Overzicht

Studenten klaargestoomd om te vaccineren

  • 26 februari 2021

ROC Midden Nederland paste het curriculum aan en haalde ‘prikles’ naar voren, zodat studenten van het Gezondheidszorgcollege in Utrecht en Amersfoort ingezet kunnen worden bij het vaccineren.

Studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Verzorging en Doktersassistent die nog geen ‘prikles’ hebben gehad, kregen dat in een aantal gevallen wat eerder dan verwacht. Jos van der Eijk, directeur van Gezondheidszorgcollege Utrecht‘Gezien de urgentie van het vaccineren tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben we die lessen naar voren gehaald. We willen klaar zijn voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht wanneer er een beroep op ons wordt gedaan.' In allerijl is het lespakket daarom aangepast. Van der Eijk vervolgt: ‘We besteden uiteraard uitgebreid aandacht aan het prikken zelf, de fysieke handeling. Maar ook aan de eventuele angst die sommige mensen hebben voor het zetten van de injectie. Onze studenten moeten ook gerust kunnen stellen en vertrouwen geven. De psychosociale kant wordt – ondanks de urgentie van het opleiden van de studenten ­– absoluut niet uit het oog verloren.’

Sneltest
Onlangs opende ook een teststraat op een van de locaties van ROC Midden Nederland. Op de Brandenburchdreef kunnen mensen terecht voor een zogenaamde sneltest. Ook hier worden studenten ingezet.

Meer informatie over:

het voorbereiden van de studenten op het vaccineren