Overzicht

Petrie Roodbol nieuwe voorzitter SKILZ

  • 26 februari 2021

Per 12 februari 2021 is Petrie Roodbol de voorzitter van het bestuur van de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ).

Petrie Roodbol is emeritus hoogleraar verplegingswetenschappen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Van verpleegkundige tot hoogleraar: Petrie Roodbol kent alle aspecten van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als coördinerend hoofdverpleegkundige en manager binnen de zorg. Ook bekleedde ze verschillende bestuursfuncties.

Cliëntperspectief
Bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten voor de langdurige zorg combineert SKILZ de nieuwste wetenschappelijke inzichten met de brede ervaring en kennis vanuit het veld en de ervaring van de patiënt/cliënt. Om het belang van dat patiënt-/cliëntperspectief te onderstrepen, heeft SKILZ ervoor gekozen dat de voorzitter van het bestuur juist dat perspectief vertegenwoordigt. Roodbol wil binnen het bestuur van SKILZ de verbinding tot stand brengen tussen het primaire zorgverleningsproces en de organisatie van de zorg.

Meer informatie over:

de plannen van SKILZ en Petrie Roodbol