Overzicht

Groei Academische Werkplaats Ouderenzorg ZL

  • 26 februari 2021

Het samenwerkingsverband Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) is uitgebreid.

Vanwege het toetreden van de Noord- en Midden-Limburgse zorgorganisaties De Zorggroep, Proteion en Stichting Land van Horne vindt er bovendien een  naamsverandering plaats. Voortaan gaat de werkplaats door het leven als Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). Deze beslaat, naast de Limburgse thuiszorg, nu ook ruim 185 zorglocaties. Het gaat daarbij om zo’n 50.000 cliënten en ongeveer 27.000 medewerkers.

Onderzoek
Doelstelling van de Academische Werkplaats Ouderenzorg is om via wetenschappelijk onderzoek betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren. Mensen uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs wisselen er kennis en ervaring uit. Dit gebeurt vooral door middel van duobanen. In het living lab werken wetenschappers van de universiteit binnen zorgorganisaties en medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties in projecten met mbo, hogeschool en universiteit. Deze werkwijze is een succesvolle formule gebleken om noodzakelijke vernieuwing in de zorg voor ouderen mogelijk te maken en heeft al belangrijke resultaten opgeleverd.

Betrokkenheid van studenten
Binnen Zuyd Hogeschool zijn onlangs de eerste verpleegkundigen afgestudeerd via het vanuit de werkplaats opgezette duale programma Ouderenzorg. In 2020 is bovendien de specialisatie Ouderengeneeskunde gestart aan de Universiteit Maastricht. Er zijn ook nieuwe onderwijsmethoden ingevoerd, zoals het gebruik van Virtual Reality en hybride leervormen. Ten slotte werken veel mbo-, hbo- en wo-studenten mee aan inhoudelijke projecten binnen de werkplaats.

Innovatieve projecten
Voorbeelden van concrete innovaties en onderzoeken binnen de werkplaats zijn bijvoorbeeld een landelijke studie naar de impact van verhuizingen op zorgbehoevende ouderen, onderzoek naar het toepassen van onvrijwillige zorg bij thuiswonende ouderen en de ontwikkeling van een 360-gradenvideo over wijkverpleging.

Meer informatie over:

de AWO-L