Overzicht

Start Living Lab Blended Zorgverlening

  • 14 december 2021

Hogeschool Inholland, SEIN en Heliomare hebben een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om innovatie in de zorg te versnellen.

De coronapandemie bleek een katalysator voor zorginnovatie. Zo leverde het noodgedwongen consult-beeldbellen vaak tijdwinst en meer ‘relaxte’ consulten op. Ook bleken observatiefilmpjes, door ouders gemaakt in de thuissituatie, vaak een beter beeld te geven van een kind. Hierdoor konden zorgverleners adequatere feedback geven. Verder bleken instructiefilmpjes van zorgverleners heel effectief.

Zorginnovatie structureel verankeren
SEIN, Heliomare en Inholland willen deze en andere waardevolle ervaringen niet verloren laten gaan. Ook willen ze, waar mogelijk, nieuwe innovaties ontwikkelen en toepassen. Met het Living Lab Blended Zorgverlening beogen zij zorginnovatie een structurele plek te geven. ‘Innovatie is namelijk een complex proces waarin bij uitstek expertise uit verschillende disciplines samenkomt. Door co-creatie en interprofessionele samenwerking kan veel meer worden bereikt dan wat elke partner apart zou kunnen’, aldus Laurence Alpay, projectleider en associate lector eHealth bij Hogeschool Inholland.

Snel van start
De eerste projecten zijn inmiddels van start gegaan. Project ‘VR’ gaat over VR-technologie bij de behandeling van beweegproblemen en angstaandoeningen. En ‘Symphonic eMotions’ is een programma waarmee mensen met een beperking door middel van bewegingen zelf muziek kunnen maken. Hierdoor worden zij op een plezierige manier uitgenodigd om specifieke oefeningen te doen en te bewegen.

Meer informatie over:

het Living Lab Blended Zorgverlening