Overzicht

Relatief weinig medewerkers verlieten Zorg en Welzijn

  • 14 december 2021

Het percentage medewerkers dat de sector Zorg en Welzijn afgelopen jaar verliet is lager dan in veel andere sectoren. Wel is er binnen de sector sprake van een aanzienlijke mobiliteit.

Van de medewerkers in Zorg en Welzijn verliet zo’n 9 procent in de periode van 31 maart 2020 – 31 maart 2021 de sector, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In alle sectoren samen verliet in diezelfde periode gemiddeld 18,3 procent van de medewerkers de sector waarin ze werkzaam waren.

Switchen binnen dezelfde sector
Uitstroomonderzoek van RegioPlus laat zien dat het grootste gedeelte (78 procent) van de cliëntgebonden werknemers in Zorg en Welzijn die hun werkgever verlaten, daarna wel in de sector blijft werken. Veelgenoemde vertrekredenen zijn: het gebrek aan loopbaanmogelijkheden (19,8 procent) en te weinig uitdaging in de werkzaamheden (18,6 procent). Beter communiceren en luisteren door direct leidinggevenden blijft het belangrijkste advies aan organisaties om personeel te behouden.

Meer informatie over:

de cijfers van CBS

het onderzoek van RegioPlus