Overzicht

Meer aandacht voor beroepshouding

  • 23 november 2021

In opleidingen voor verzorgenden IG is een beweging gaande naar meer aandacht voor de beroepshouding van een (beginnend) beroepsbeoefenaar.

Dit blijkt uit Verzorgenden IG in beeld. Samen werken aan een duidelijke stem en betere positie voor de beroepsgroep, een onderzoek van Marieke van Wieringen en anderen.

Vragende, reflecterende student
Die beroepshouding laat zich kenmerken door reflecteren, vragen stellen en verantwoordelijkheid nemen. Echter, docenten en studenten ervaren ook dat de ‘vragende of reflecterende student’ in de zorgpraktijk door meer ervaren medewerkers nog niet altijd gewaardeerd wordt. Tegelijk zagen de onderzoekers dat als hier in de zorgpraktijk wel ruimte en waardering voor is, er mooie wederzijdse leermomenten tussen ervaren medewerkers en studenten ontstaan.

Andere ideeën
De onderzoekers beschrijven ook dat studenten soms andere ideeën hebben over hoe de zorgverlening zou moeten gaan dan hoe de zorgverlening in de zorgpraktijk door ervaren verzorgenden IG gedaan wordt. Zo zouden studenten en beginnende beroepsbeoefenaars meer tijd aan welzijn willen besteden, terwijl ervaren medewerkers zich lijken te laten leiden door tijdsdruk en ‘ingesleten’ manieren van werken. Voor studenten is het lastig om tegen ervaren medewerkers in te gaan.

Meer informatie over:

het onderzoek van Van Wieringen et al.