Overzicht

Samenwerking RINO Groep en Trimbos

  • 28 oktober 2021

De RINO Groep en het Trimbos-instituut slaan de handen ineen om de kennisstroom naar de praktijk te versnellen.

De twee organisaties hebben een overeenkomst getekend om komend jaar nauwer samen te werken. Daarbij brengt het Trimbos-instituut kennis en expertise in, terwijl de RINO Groep zorgt voor het vertalen van deze kennis naar gedegen opleiding en het scholen van professionals.

Over RINO Groep
De RINO Groep is een opleidingsorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en aanverwante sectoren. Zij heeft ervaring en kennis op het gebied van het ontwikkelen, organiseren en implementeren van opleidingen, cursussen en congressen. Daarbij werkt ze nauw samen met meer dan duizend docenten die veelal afkomstig zijn van universiteiten, zorginstellingen en kennisorganisaties.

Over Trimbos
Trimbos ontwikkelt kennis over mentale gezondheid en middelengebruik en vertaalt deze naar bruikbare toepassingen. Deze kennis wordt gedeeld en verspreid, en de effecten worden gemonitord. Ook adviseert het instituut over verbetering van beleid en is het aanjager van de maatschappelijke agenda voor mentale gezondheid en middelengebruik.

Meer informatie over:

de intensievere samenwerking