Overzicht

Brabantse ziekenhuizen leiden samen op

  • 28 oktober 2021

Negen Brabantse ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg.

Er is een actieprogramma opgesteld, gericht op verpleegkundige vervolgopleidingen en medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat er 10 procent meer wordt opgeleid en dat er minimaal 10 procent meer medewerkers behouden worden.

Flexibele schil
Het actieprogramma in eerste instantie gericht op de opleidingen voor IC- en SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Het heeft een looptijd van drie jaar. ‘Het richt zich op samen innovatief opleiden en voorkomen van uitval tijdens de opleiding. Ook zetten we in op een proef met een regionale flexibele schil vanaf voorjaar 2022, waarbij we elkaar kunnen helpen én zorgverleners de kans krijgen om in de keuken van een ander ziekenhuis te kijken’, aldus Anita Wydoodt, voorzitter van het bestuurlijk overleg FZO Noord-Brabant en ETZ-bestuurder. 

Landelijk programma
Met het actieprogramma sluiten Amphia Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en St. Anna Ziekenhuis aan op de Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg. Deze werd op 15 september aangenomen door alle leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het actieplan wordt in coalitie met drie andere netwerkorganisaties uitgevoerd.

Meer informatie over:

het actieprogramma