Overzicht

Pleidooi voor eigen scholingsbudget

  • 5 oktober 2021

Verpleegkundigen en verzorgenden zouden graag een eigen scholingsbudget hebben. Dat bleek althans uit een online bijeenkomst van V&VN, waarin deelnemers deze wens uitspraken.

Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet BIG toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Om goed in kaart te brengen waar de knelpunten liggen en wat er speelt bij verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, organiseerde V&VN in september zes online bijeenkomsten. De uitkomsten hiervan worden getoetst in een ledenpeiling om te checken of de opgehaalde standpunten breed gedragen worden door de beroepsgroep. Deze peiling vormt de basis voor de inbreng van V&VN bij het ministerie van VWS.

Leven lang leren
Op 20 september gingen enkele tientallen verpleegkundigen en verzorgenden in gesprek over ‘een leven lang leren en ontwikkelen’. Het aantonen van je deskundigheid wordt in de toekomst immers mogelijk een eis bij herregistratie in het BIG-register. Hoe zou dat er praktisch uit moeten zien? En wat zijn de knelpunten waar je tegenaan loopt als het gaat om een leven lang leren en ontwikkelen? Met een eigen scholingsbudget kun je eigen keuzes maken voor ontwikkeling, zo gaven de deelnemers aan.

Meer informatie over:

de online bijeenkomst van V&VN