Overzicht

Dementie van binnenuit

  • 5 oktober 2021

Hoe is het om dementie te hebben? De Stichting Presentie en Zorgbalans deden er onderzoek naar en presenteren hun bevindingen onder meer in een boek, met bijbehorend didactisch materiaal.

In de periode 2017-2021 deden de Stichting Presentie en Zorgbalans, een organisatie voor ouderen- en verpleeghuiszorg, onderzoek naar de vraag: hoe is het om iemand te zijn met vergevorderde dementie? Ze interviewden zorgprofessionals, trainingsacteurs en volgden een aantal mensen met vergevorderde dementie. Zij gebruikten daarbij een vorm van shadowing. Zo konden ze heel dichtbij mensen komen, in hun sfeer en dagritme: van zorgmomenten tot uitgestrekte leegtes in de dag, van nabije ontmoetingen tot eenzame stilte.

Opbrengsten
Het onderzoek is in de afrondende fase en levert diverse opbrengsten op, waaronder artikelen en een blogbundel met daarbij een beeldinterview. In november verschijnt bovendien het boek met bijbehorend didactisch materiaal.

Meer informatie over:

het boek

het onderzoek en de resultaten ervan