Overzicht

Inspiratiebus Breda

  • 19 januari 2021

Hoe kunnen technologie en digitalisering eraan bijdragen dat ouderen langer met plezier thuis kunnen blijven wonen? In de regio Breda rijdt een Inspiratiebus langs zorgorganisaties om medewerkers te laten ervaren wat er zoal mogelijk is.

Technologische ‘snufjes’ doen steeds meer hun intrede in de zorg, maar zorgmedewerkers weten niet altijd hoe ermee te werken. In de bus kunnen zorgmedewerkers bijvoorbeeld ervaren wat een ‘tovertafel’ is en hoe deze kan worden ingezet om cognitieve prikkeling te stimuleren – vooral belangrijk voor mensen met dementie. Ook kunnen ze zien wat er wat er allemaal mogelijk is om verschillende doelgroepen een fijner leven te laten leiden. Denk aan alarmeringssystemen in zorgwoningen voor ouderen met dementie. Of aan een bedmat, die bij het opstaan automatisch het licht in de badkamer aanzet.

Inzet studenten
Studenten van Avans (vooral van Verpleegkunde, Social Work en Mens & Techniek) en deelnemers aan de minor Gezond Samenleven werken mee aan en in de Inspiratiebus. Zij geven onder andere workshops over de technologische toepassingen aan bezoekers. Ook loopt een aantal studenten inmiddels stage binnen het project. En er wordt praktisch onderzoek gedaan.

Initiatiefnemers
Het project is een initiatief van Hogeschool Avans en zorgverlener Amarant. Cultureel centrum de Nieuwe Veste, de gemeente Breda, thuiszorgorganisatie Surplus, zorgcomplex Thebe en het platform Zorg voor elkaar Breda zijn ook bij het initiatief aangesloten.  

Meer informatie over:

studenten en de Bredase Inspiratiebus