Overzicht

Helderheid over functiedifferentiatie

  • 19 januari 2021

Werkgevers, werknemers en beroepsgroep hebben een verklaring opgesteld, waarmee zeĀ helderheid verschaffen over de drie belangrijkste uitgangspunten die zij hanteren met betrekking tot functiedifferentiatie voor verpleegkundigen sinds de wetgeving BIG-II is stopgezet.

Het eerste uitgangspunt: werkgevers/zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, organisatie-inrichting en voldoende gekwalificeerd personeel voor de zorg van vandaag en morgen. Processen van functiedifferentiatie, taakherschikking en/of een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen zijn in dat licht inherent aan de dynamiek binnen zorgorganisaties.

Eén beroepsgroep
Het tweede uitgangspunt is: verpleegkundigen zijn op basis van hun professionele standaard verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Verpleegkundigen vormen één beroepsgroep. Bestuurders vertrouwen op, en geven ruimte aan, de deskundigheid van de beroepsgroep. Alleen met een stevig draagvlak onder de betrokken verpleegkundigen kan functiedifferentiatie een succes worden. Draagvlak kan alleen ontstaan als verpleegkundigen adequaat zijn betrokken bij en voldoende directe zeggenschap hebben op team-of afdelingsniveau en indirect op organisatieniveau.

Niet alleen kijken naar diploma’s
Het derde en laatste punt: iedere verpleegkundige, ongeacht het diploma, heeft recht op loopbaan- en ontwikkelingskansen. Bij de toegang tot functies van verschillend werk- en denkniveau wordt gekeken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities, motivatie, en niet alleen naar de diploma's van betrokken verpleegkundigen.

Meer informatie over:

de uitgangspunten t.a.v. functiedifferentiatie