Overzicht

Perspectief van ouderen inbrengen

  • 17 september 2021

Er valt nog veel te verbeteren wat betreft de bijdrage aan en deelname van ouderen in de zorg en de samenleving, aldus directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing Tineke Abma. Zij is onlangs benoemd tot Leidse hoogleraar Ouderenparticipatie.

Het onderzoek van Abma focust zich op de participatie van ouderen in de zorg, bij organisaties en in onderzoek. ‘Verpleeghuizen zijn steeds meer bezig met persoonsgerichte zorg. Er wordt dan met de bewoner, familie en professional gekeken naar wat voor die persoon belangrijk was en is, en hoe dat nog kan worden gerealiseerd.’ Toch wijst de praktijk uit dat professionals zich nog vaak laten leiden door algemene standaarden. Samen met haar team wil Abma het onderzoek naar participatie in verpleeghuizen uitbreiden. Zij vindt het daarbij belangrijk dat er niet alleen onderzoek naar ouderen wordt gedaan, maar juist ook mét ouderen, dus op een inclusieve manier.

Professionals scholen
Abma heeft de School for Participation opgezet. ’We bieden PhD-studenten cursussen over het verrichten van onderzoek mét mensen.’ Samen met hoogleraar Medische Besliskunde Anne Stiggelbout heeft ze bovendien een groep patiënten, verpleegkundigen en artsen uit het LUMC bijeengebracht om de inbreng en ervaringsdeskundigheid van patiënten te verhogen en de zorg te verbeteren.

Meer informatie over:

de plannen van Tineke Abma