Overzicht

Meestgebruikte palliatieve lesmaterialen

  • 17 september 2021

De website Palliaweb heeft een top-3 geplaatst van onderwijsmaterialen die ingezet kunnen worden voor onderwijs over palliatieve zorg, van mbo tot en met universiteit.

Op 1 staat de ‘inspiratiebox keuzedeel palliatieve zorg’. Deze is in eerste instantie bedoeld voor het mbo, maar kan ook op andere niveaus gebruikt worden. De box bestaat uit tien thema’s, van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming tot organisatie van zorg, coördinatie en continuïteit. Ook is er aandacht voor ethiek, wet- en regelgeving, diversiteit en hoe de zorgverlener zelf de balans houdt tussen verstand, gevoel en wil. Handig is dat de leerdoelen zijn ingedeeld naar starter, gevorderde en beroepsbekwaam.

Animatie
Op 2 staat: de video-animatie ‘Delier, de palliatieve fase’. In twee minuten en zes seconden krijgen studenten in deze animatie een heldere uitleg over wat een delier is, wanneer het voorkomt in de palliatieve (en met name terminale) fase en hoe een onrustig of apathisch delier is te herkennen. Ook geeft de animatie aandacht aan hoe de patiënt en naasten een delier ervaren, wat je als hulpverlener kunt doen om een delier te behandelen en hoe de DOS-schaal hierbij kan helpen.

Blended pakket
Op 3: het blended onderwijspakket dat zich richt op artsen (in opleiding) en zorgverleners die werken met patiënten in de palliatieve fase - van fysiotherapeuten tot verpleegkundigen en geestelijk verzorgers tot maatschappelijk werkers en psychologen. Zij verdiepen hun kennis en vaardigheden aan de hand van acht praktijkgerichte modules.

Meer informatie over:

de top 3 en andere onderwijsmaterialen