Overzicht

Leren in de ouderenzorg

  • 17 september 2021

Hoe kan leren en verbeteren vanzelfsprekend worden gemaakt voor medewerkers in de ouderenzorg?

Hoe creëer je een goed leerklimaat binnen zorgorganisaties in de ouderenzorg? Hoe ontwikkel en behoud je een cultuur waarin continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering? Dat zijn ingewikkelde vragen voor veel zorgorganisaties, zo bleek uit een onderzoek van Vilans naar kennisvragen in de langdurige zorg.

Knelpunten
Vilans inventariseerde diverse knelpunten zoals: leermethoden sluiten vaak niet aan bij de al beschikbare kennis en vaardigheden van medewerkers en kennis wordt aangeboden door middel van boeken en internet, terwijl in de dagelijkse praktijk zorgmedewerkers met name kennis zoeken bij collega’s. En er wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met de verschillende leerbehoeftes van (uitvoerende) zorgmedewerkers.

Beschikbare kennis
De publicatie brengt ook in beeld welke kennisproducten al beschikbaar zijn over leren en verbeteren en wat verder nog onderzocht zou moeten worden.

Meer informatie over:

de publicatie