Overzicht

Kansrijke zij-instroom

  • 17 september 2021

Waar liggen kansen op het gebied van zij-instroomtrajecten? Wat is er al bekend over wat werkt en wat niet?

In de publicatie Zij-instroomtrajecten: kansen, bevindingen en praktijkvoorbeelden van Transvorm komen verschillende betrokkenen aan het woord over zij-instroomtrajecten. De praktijkvoorbeelden zijn gekoppeld aan bevindingen die uit onderzoeken naar voren komen.

Flexibel bbl-instroom
Een van de voorbeelden is het ‘flexibel bbl-landschap’ voor de opleiding verzorgende IG en mbo Verpleegkundige van ROC Tilburg. Studenten komen met leervragen uit de praktijk naar school, waardoor zij meer op maat kunnen leren. Uit onderzoek van Rijnconsult blijkt dat het individueel inrichten van vakscholing een voorwaarde is om zij-instromers succesvol van werk naar werk te laten overstappen.

Beperkte flexibiliteit
Ouderenorganisatie Lyvore ontwikkelde, samen met onderwijs en praktijk, diverse leereenheden. De leereenheid 'individuele zorg verlenen niveau 2' stoomt mensen in korte tijd klaar tot aspirant-zorgmedewerkers die boventallig meewerken in de praktijk. Daarna wordt gekeken naar een passende vervolgopleiding. Uit onderzoek van PWC komt als veelgemaakte fout de lengte van opleidingstrajecten als eis voor zij-instromers en beperkte flexibiliteit in lestijden, vakken en doorlooptijd naar voren.

Meer informatie over:

de publicatie