Overzicht

Nieuwe praktijkroute voor Nijmeegse studenten Verpleegkunde (mbo)

  • 25 augustus 2021

ROC Nijmegen en het Maasziekenhuis geven samen vorm aan een nieuwe praktijkroute voor studenten Verpleegkunde.

Het Maasziekenhuis ervaarde onder meer dat het onderwijs niet aansloot bij de ontwikkelingen in het werkveld. De nieuwe praktijkroute biedt een oplossing. Zo heeft het ziekenhuis de mogelijkheid om mee op te leiden volgens de eigen werkwijze en routines. Een docent van ROC Nijmegen verzorgt het onderwijs in het ziekenhuis zelf; medewerkers van het Maasziekenhuis geven gastcolleges op oproep. De begeleiding en beoordeling zijn met elkaar afgestemd. Ook werken beide organisaties aan integrale opdrachten, casuïstiek en intervisie. 

Meer in de praktijk
In het tweede jaar lopen studenten, gedurende 10 weken, 3 dagen per week mee in de praktijk. In het derde jaar is dat wekelijks 3 dagen, gedurende 28 weken. In het vierde jaar wordt het 4 dagen per week, gedurende 28 weken. De praktijk maakt daarmee een veel groter deel van de opleidingstijd uit dan bij reguliere opleidingen.

Scenario’s
ROC Nijmegen is een van de vier mbo’s die meedoen aan het onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’. Hierin wordt een scenario voor praktijkroutes ontwikkeld: een combinatie van leren en praktijk op de werkvloer. Ook HAN Kenniscentrum Kwaliteit van leven, ECBO en Vilans zijn betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie over:

de Nijmeegse praktijkroute