Overzicht

Nieuwe directeur Verpleegkunde CHE

  • 25 augustus 2021

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft een nieuwe directeur van de opleiding Verpleegkunde: Artine Westerlaken.

Westerlaken heeft brede ervaring in diverse functies binnen de gezondheidszorg. In 2018 maakte ze de stap naar het onderwijs op de CHE bij de opleiding Social Work en in de zomer van 2019 keerde ze binnen de CHE al terug naar haar oude vakliefde, als waarnemend directeur van de verpleegkundeopleiding. Het College van Bestuur heeft deze aanstelling omgezet in een definitieve betrekking als CHE-directeur Verpleegkunde.

Grote uitdagingen
Artine Westerlaken: ‘Ik weet hoe belangrijk het is dat verpleegkundestudenten - startend of ervaren - een stevige basis hebben in kennis, kunde én persoonlijkheid. De zorg staat voor grote uitdagingen, waaronder groeiend personeelstekort. Ik ben blij dat ik me als directeur blijvend kan inzetten voor het toerusten van al die medewerkers die met hart en ziel in de zorg werken.’

Meer informatie over:

de benoeming van Artine Westerlaken