Overzicht

Doe-agenda Werken in de Zorg

  • 25 augustus 2021

Voor de zomervakantie heeft de commissie Werken in de Zorg het advies 'Ontwikkeling van adaptieve zorgorganisaties op het gebied van personeel' aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS). Hierin ook aanbevelingen die raken aan onderwijs en opleiden.

In  het voorjaar van 2021 vroeg de minister de commissie Werken in de Zorg welke elementen van de crisisaanpak bestendigd moeten worden. Inmiddels heeft de commissie haar aanbevelingen in de vorm van een ‘doe-agenda’ in een begeleidende brief voor de minister op een rij gezet. 

Adviezen aan ministerie
Zo adviseert de commissie onder meer aan het ministerie van VWS: leg de verbinding met het onderwijs, zodat het onderwijs het adaptief-zijn van zorgorganisaties kan ondersteunen. Verder: maak ruimte in het Stagefonds voor innovatieve vormen van opleiden en stagebegeleiding. En maak zij-instroom via trajecten van werken en leren aantrekkelijk voor zorgorganisaties en de aankomende professionals.

Adviezen aan zorgorganisaties
Zorgorganisaties krijgen onder andere het advies om aantrekkelijke zij-instroomtrajecten te bieden, met veel aandacht voor onboarding en loopbaanontwikkeling.

Adviezen aan regionale samenwerkingsverbanden
Regionale organisaties wordt aangeraden een regionaal opleidingsplan te maken, om waar nodig gezamenlijk extra (zij-)instroom te generen en de uitstroom uit het onderwijs te minimaliseren.

Meer informatie over:

de Doe-agenda