Overzicht

Stagetekort neemt af, maar is in de zorg nog altijd fors

  • 9 juli 2021

De cijfers van stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten laten sinds de hoogste piek eind januari (22.687) een continue daling zien. Het absolute aantal tekorten is nog altijd het hoogst in de sector 'Zorg, Welzijn en Sport'.

Uit de nieuwste cijfers van SBB blijkt dat het percentage studenten dat een stage of leerbaan zoekt onder de 3 procent van het totale aantal mbo-studenten is gekomen. Momenteel is 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan.

Groot tekort in zorgsector
In de sector 'Zorg, Welzijn en Sport' is het absolute aantal tekorten aan stages en leerbanen het grootst (4.008). Een vaak genoemde reden voor de stagetekorten in de zorg is het gebrek aan begeleidingscapaciteit door de drukte in de coronacrisis. De begeleidingstijd speelt ook een rol bij mbo-opleidingsniveaus 1 en 2, waar naar verhouding de tekorten hoger zijn (6 procent en 5 procent) dan bij niveaus 3 en 4 (beide 2 procent).

Alternatief
Scholen hebben, indien nodig, praktijkgericht onderwijs ingezet als alternatief voor het behalen van de leerdoelen. Zo heeft ROC Nijmegen veel tekorten opgelost voor de opleidingen Dienstverlening, Mbo-verpleegkundige en Pedagogisch Werk door een praktijkleercentrum te openen waarin studenten deels in een gesimuleerde omgeving en deels in een reële stageomgeving praktijkervaring konden opdoen.

Meer informatie over:

de nieuwste cijfers van SBB