Overzicht

Scholing in compressietechnieken wenselijk

  • 9 juli 2021

Verpleegkundigen en verzorgenden passen vaak compressietechnieken toe, vooral in de wijkverpleging en intramurale ouderenzorg. Maar extra scholing over de verschillende technieken is nodig.

Uit een knelpuntenanalyse door Nivel en V&VN (in het kader van het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2017-2022: Wijkverpleging) blijkt dat zorgprofessionals knelpunten ervaren bij het zwachtelen en bij het toepassen van andere technieken. Ze constateren onder meer een kennis- en vaardigheidstekort. Meer aandacht voor compressie-technieken binnen de basisopleidingen van verpleegkundigen en verzorgenden is daarom belangrijk. Verder is bijscholing nodig, omdat er regelmatig nieuwe compressiemiddelen komen.

Ketenzorgafspraken
Een ander knelpunt is het ontbreken van samenwerkingsafspraken met (huis)artsen. Ketenzorgafspraken dragen bij aan de oplossing voor dit knelpunt.

Meer informatie over:

de knelpuntenanalyse