Overzicht

ROC van Amsterdam trekt in bij Slotervaart

  • 9 juli 2021

Donderdag 17 juni opende het Slotervaart Gezondheidscentrum in het oude Slotervaartziekenhuis. Hier zal ook een aantal van de mbo-opleidingen van Zorg & Welzijn van het ROC van Amsterdam onderdak vinden.

Uiteindelijk moeten verschillende vormen van eerstelijnszorg een plek krijgen in het gebouw, in combinatie met huisvesting van verschillende vormen van woonzorg. De grote variatie aan instellingen en organisaties in het gebouw is voor het ROC van Amsterdam waardevol. Eventuele samenwerking en/of partnership met instellingen en organisaties in hetzelfde gebouw biedt mogelijkheden voor stageplaatsen, bij- en herscholingstrajecten en zij-instroomtrajecten.

Oplossing voor ruimtetekort
Sector Zorg & Welzijn, locatie Laan van Spartaan, van het ROC van Amsterdam kent al enige tijd een toenemende druk op de beschikbare ruimte, met name op de praktijklokalen. Gezien het feit dat het studentenaantal enorm groeit – mede door de personeelstekorten in zorg in welzijn in de stad Amsterdam – is uitbreiding noodzakelijk.

Meer informatie over:

samenwerking Slotervaart Gezondheidscentrum en ROC van Amsterdam