Overzicht

Interprofessionele robotsimulatie

  • 9 juli 2021

De opleiding Verpleegkunde voltijd aan de HAN kent een nieuwe beroepstaak: interprofessionele robotsimulatie. Deze recente onderwijsinnovatie is het resultaat van een productieve samenwerking tussen de HAN en het Radboudumc.

Met ingang van het studiejaar 2021-2022 maakt interprofessioneel leren deel uit van het onderwijs van vierdejaars hbo-v-studenten. Eindejaars hbo-verpleegkundigen en laatstejaars coassistenten van het Radboudumc gaan met behulp van robotsimulatie interprofessioneel handelen bij een patiënt met vitaal bedreigde functies. Een hele beroepstaak uit de dagelijkse praktijk, waarbij acuut handelen noodzakelijk is, vormt het uitgangspunt. Doel is om aankomende verpleegkundigen en artsen kennis te laten opdoen over elkaars expertise.

CRM
Bij de nieuwe beroepstaak staat Crew Resource Management (CRM) centraal. Dit is een methode waarbij alle aanwezige bronnen, mensen en middelen effectief worden ingezet bij het bieden van patiëntveilige zorg en het verbeteren van teamprestaties. Met robotsimulatie wordt de integratie van theorie en praktijk nog verder vormgegeven, waardoor een krachtige leeromgeving ontstaat. Beoogd wordt om met behulp van CRM de communicatie en samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen te optimaliseren én de kwaliteit van zorg bij een vitaal bedreigde patiënt te verbeteren.

Meer informatie over:

de nieuwe beroepstaak