Overzicht

Adviezen over zorgstages

  • 9 juli 2021

Hoe zorg je voor structureel meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit in het medische domein? In opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deden ECBO en ResearchNed daar onderzoek naar.

In een onderzoeksrapport over zorgstages dat eind mei verscheen presenteerden de onderzoekers drie scenario’s waar de sociale partners in de zorg en het ministerie van VWS mee aan de slag kunnen. 

Scenario’s
Voor de langere termijn is het scenario een Integraal Regionaal Opleidingsprogramma: door brede, regionale samenwerking worden loopbaanpaden op sectorbreed en organisatie-overstijgend niveau mogelijk. Het tweede scenario (voor de middellange termijn) gaat over het versterken van innovatief opleiden en het uitbreiden van succesvolle praktijkinitiatieven. En het derde scenario (de korte termijn) zoomt in op het aanpakken van coronagerelateerde stageproblematiek.

Reactie FNV Zorg & Welzijn
FNV Zorg & Welzijn noemt de adviezen weinig concreet en pleit ervoor om zorgstagiairs tien procent extra betaalde praktijktijd te geven, bovenop het rooster. Deze tijd zou gebruikt moeten worden om vragen te stellen of langer te oefenen met bepaalde handelingen. De verwachting van FNV Zorg & Welzijn is is dat dit het werken in de zorgsector ook aantrekkelijker kan maken voor starters.

Meer informatie over:

het onderzoeksrapport van AZW

de reactie van FNV Zorg & Welzijn