Overzicht

Welslagen krijgt vervolg bij Laurens

  • 4 juni 2021

De gemeente Rotterdam, Calibris Advies en zorgorganisatie Laurens gaan door met het project WelSlagen.

Dit betekent dat nog twee groepen van 24 werkzoekenden via dit werkleertraject van 20 weken aan de slag gaan bij Laurens. De eerste van deze twee groepen is reeds in april 2021 gestart.

Van uitkering naar werk
Het Rotterdamse project Welslagen is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Calibris Advies (een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt) en zorgorganisatie Laurens met als doel mensen vanuit een uitkeringssituatie aan een baan in de zorg te helpen. Per keer selecteert de gemeente Rotterdam een groep werkzoekenden die willen deelnemen aan dit werkleertraject. Hieruit selecteren Laurens en Calibris Advies uiteindelijk de deelnemers.

Begeleiding op maat
Deelnemers worden begeleid door Calibris Advies. Een werkcoach van Laurens en een jobcoach van de gemeente begeleiden de deelnemers in de praktijk. Meer deelnemers kunnen op deze manier het traject succesvol afronden en daarna doorstromen naar een zorgopleiding (bbl) op mbo-niveau 2 of 3. Tot op heden zijn al 57 deelnemers van WelSlagen bij Laurens aan de slag gegaan.

RAAT
WelSlagen is onderdeel van het actieplan Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Dit plan is gericht op het terugdringen van het tekort aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over:

het continueren van het project