Overzicht

SER adviseert: verbeter ontwikkelingsmogelijkheden

  • 4 juni 2021

‘Verbeter de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief en maak hiervoor geoormerkt geld vrij.’ Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) minister Tamara van Ark.

De minister vroeg de SER in 2020: hoe kan de zorg een aantrekkelijke werkgever worden én blijven? Op de dag van de Verpleging, 12 mei, antwoordde de SER in het advies Aan de slag voor de zorg. Hierin zet de SER op een rij wat belangrijk is om mensen die in de zorg (willen) werken te motiveren en vast te houden.

Aanbevelingen
De SER heeft een agenda van vijf punten opgesteld. Daarbij geeft de SER op elk punt aanbevelingen op drie niveaus: overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties. De belangrijkste aanbevelingen zijn (in een notendop): vergroot de professionele ruimte van en voor zorgmedewerkers, vergroot de waardering en betrokkenheid door structureel extra geld vrij te maken om beloningen te verbeteren, behoud medewerkers door betere stageplekken te bieden en organiseer regionale samenwerking tussen branches en sectoren zodat de werk-privébalans op orde komt, betrek zorgmedewerkers bij technologische en sociale innovaties, én vergroot de opleidingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.

Meer informatie over:

de aanbevelingen van de SER