Overzicht

Nieuwe CNO: Evelyn Finnema

  • 4 juni 2021

Prof. dr. Evelyn Finnema is benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Vanuit haar expertise adviseert de CNO de bewindslieden van VWS gevraagd en ongevraagd over de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Evelyn Finnema ziet een aantal actuele complexe vragen: ‘De werkdruk is hoog en er is een oplopend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. De beroepsgroep betreft ongeveer 400.000 zorgprofessionals variërend van verzorgenden tot verpleegkundig specialisten. Ondanks dat hun werk divers is, zijn ze met elkaar verbonden door een gezamenlijke professionele identiteit en zijn de vraagstukken vergelijkbaar.’ Deze ‘eenheid binnen verscheidenheid’ wil Finnema graag als uitgangspunt benutten in haar rol als CNO de komende jaren. Verder hecht zij veel waarde aan een nauwe verbinding met de beroepsgroep.

Professionele ontwikkeling
Evelyn Finnema combineert de CNO-functie met het hoogleraarschap en haar functie van lector binnen de Academie voor Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en de Academie voor Gezondheidszorg aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Tevens is ze bijzonder lid van de verpleegkundige adviesraad (VAR) en het verpleegkundig platform van het UMCG. Professionele ontwikkeling is een van haar centrale thema’s, waar ze veel belang aan hecht.

Genomineerd voor Henk Ritzen-prijs
In 2018 was Evelyn Finnema, samen met Paula Groenewoud, ook een van de genomineerden van de Henk Ritzen-prijs, voor het beste artikel in OenG.

Meer informatie over:

de benoeming van Evelyn Finnema tot CNO