Overzicht

RIF-subsidie voor Vitaliteitscampus

  • 14 mei 2021

Het Alfa-college krijgt anderhalf miljoen euro voor het programma ‘Vitaliteitscampus’. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieaanvraag uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo toegekend.

Het programma Vitaliteitscampus moet opleidingen op het gebied van Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen met elkaar gaan verbinden, zodat studenten als ‘breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals’ ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.

Zorgtechnologie
Het geld wordt de komende vijf jaar verdeeld over verschillende projecten binnen het programma. Zo zal er bijvoorbeeld geld besteed worden aan een project over leefstijlinterventies, waarbij mbo-studenten samen met hbo-studenten als leefstijlcoach aan de slag gaan. En ook aan projecten binnen de ouderenzorg, gericht op het stimuleren van beweging met behulp van technologie.

Meer informatie over:

de subsidie
de Vitaliteitscampus
de beoogde projecten