Overzicht

Actieprogramma behoud zorgpersoneel

  • 14 mei 2021

Avans Hogeschool en 24 Brabantse zorgorganisaties en -opleiders slaan de handen ineen met een actieprogramma voor behoud van het zorgpersoneel.

Avans Hogeschool ziet al twee jaar op rij een toename van studenten bij de opleiding Verpleegkunde. Toch blijft de uitstroom van zorgpersoneel te hoog. Wat is de meest effectieve aanpak om zorgpersoneel duurzaam voor de sector te behouden? Op die vraag zoekt Avans samen met 24 zorgorganisaties en -opleiders uit Brabant een antwoord in het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel, dat half mei van start gaat en vier jaar duurt.

Onderzoek uitstroom
In de aanloop naar het programma deed Avans Hogeschool met de andere initiatiefnemers Transvorm en stichting IZZ onderzoek naar de redenen van vertrek van zorgmedewerkers. Hieruit kwamen verbeterpunten voor drie thema’s uit naar voren: onboarding (een goede stage en/of inwerkperiode en een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk), ontwikkelmogelijkheden (loopbaan- en specialisatiemogelijkheden) en organisatieklimaat.

Studenten duurzaam inzetten
Met deze thema’s gaan de organisaties van het actieprogramma nu aan de slag. 'Naast het opleiden van zorgprofessionals voelt Avans ook de verantwoordelijkheid hen goed te begeleiden op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door samen met de regionale zorgpartners en -opleiders acties in te zetten die erop gericht zijn onze studenten duurzaam in te zetten in de zorg. (…)', aldus Tina Hoogstraaten, directeur Academie voor Gezondheidszorg van Avans.

Meer informatie over:

het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel