Overzicht

Nieuw Praktijkleercentrum ROC Nijmegen

  • 14 mei 2021

Onlangs werd het nieuwe Praktijkleercentrum Zorg en Welzijn van ROC Nijmegen officieel geopend door wethouder Grete Visser.

In het Praktijkleercentrum kunnen studenten van?de opleidingen Verpleegkunde, Dienstverlening, Pedagogisch Werk en Doktersassistent?in?een realistische beroepscontext?werken aan?de ontwikkeling van?hun beroepsvaardigheden.

Antwoord op stagetekorten
Aanleiding?om met het Praktijkleercentrum?te starten zijn de stagetekorten binnen Zorg en Welzijn.?Deze zijn door de komst van Covid-19 verder toegenomen.?Om?toch alle?studenten de kans te geven te leren in een realistische setting,?wordt in het nieuwe centrum de 'werkvloer' nagebootst.??Docenten, instructeurs,?simulanten?en vrijwilligers verzorgen een onderwijsprogramma waarbij?de beroepspraktijk centraal staat. De lokalen zijn ingericht zoals in de praktijk. Zo zijn er patiëntenkamers,?een overdrachtsruimte, een atelier,?een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een sport- en spelruimte.??

Samen met het werkveld
De activiteiten in het Praktijkleercentrum worden zoveel mogelijk in samenwerking met partners uit het werkveld vormgegeven. Dit?zorgt voor de zo belangrijke afstemming van het onderwijs op de beroepspraktijk.

Meer informatie over:

het Praktijkleercentrum van ROC Nijmegen