Overzicht

Arbeidsmarktprogramma ZMT!

  • 14 mei 2021

Een stevige impuls geven aan de huidige arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche. Daar werkt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de komende jaren aan met het programma 'Zorgprofessionals maken de toekomst!' (ZMT!) Een van de thema's is: innovatief opleiden.

Ziekenhuizen kampen met een te lage instroom en een te hoge uitstroom van personeel. Er zijn niet genoeg goed opgeleide professionals beschikbaar voor de toenemende en veranderende zorgvraag. Ook gaan de komende jaren veel zorgmedewerkers met pensioen. Slimme oplossingen zijn nodig. Aan die oplossingen werkt de NVZ in het programma ZMT!

Twee pijlers
ZMT! zet in op twee pijlers. De eerste is: 'Slimmer werken'. Hierbij gaat het om de inzet van proces-, sociale en technologische innovaties die zorgen voor een hogere inzetbaarheid en een lagere werkdruk. De tweede is: 'Samenwerken'. Hierbij draait het om samenwerking tussen zorginstellingen op het terrein van strategisch HR-beleid, inclusief opleiden.

Innovatief opleiden
Voor elk thema binnen de pijlers wordt een stroomversneller ontwikkeld: een handreiking die instellingen helpt om een transitie te versnellen of op te schalen. Ook voor het thema ‘innovatief opleiden’ is een stroomversneller beschikbaar. Hierin vinden ziekenhuizen tips om het effect van opleiden te vergroten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van MOOC’s en meer te focussen op werkplekleren.

 

Meer informatie over:

het programma ZMT!