Overzicht

Sectorplan hgzo

  • 9 april 2021

De gezondheidszorgopleidingen zo aantrekkelijk mogelijk maken en relevant houden voor de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het sectorplan 'Gezond opleiden 2021-2025'. Dit is opgesteld door het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs van de Vereniging Hogescholen.

Professionals zijn in de gezondheidszorg van onschatbare waarde. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de zorg. ‘Met onze hbo-opleidingen willen we hier een stevige basis voor leggen. Daarnaast is het onze ambitie om de kwaliteit van professionals die al in de zorg werken verder te verhogen’, zegt Carolien Sino, voorzitter van het adviescollege. Hogescholen bieden daarvoor nu al een scala aan mogelijkheden, variërend van deeltijd bacheloropleidingen met een stevige praktijkcomponent tot duale mastertrajecten. Plus een flexibel aanbod voor werkenden. De gezondheidszorgopleidingen willen de komende jaren meer ruimte creëren voor persoonlijke leerroutes.

Verbinding
De rode draad in het sectorplan Gezond opleiden is het zoeken van verbinding. Bijvoorbeeld met branche- en beroepsorganisaties en de overheid. Sino: ‘De afgelopen tijd is er bijvoorbeeld met werkgeversorganisaties gesproken over stagetekorten. We willen heel graag meehelpen aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten. Maar voor stageplaatsen zijn we afhankelijk van het werkveld.’

Samenwerking
Ook in de gezondheidszorg zelf draait het steeds meer om samenwerking met professionals uit andere disciplines, binnen en buiten de zorg. ‘Hogescholen willen studenten daar al vroeg mee vertrouwd maken, bijvoorbeeld via projecten met studenten uit andere hbo-disciplines (…)’, geeft Sino aan. Verder willen de hogescholen nog steviger verbanden aanbrengen tussen het onderwijs, het praktijkgericht onderzoek en de lokale omgeving waarin ze dat doen. 

Meer informatie over:

het sectorplan hgzo