Overzicht

Onderzoek naar gedifferentieerde inzet verpleegkundigen in Rijnstate

  • 9 maart 2021

Een podcastreeks en een geschreven leergeschiedenis. Daarmee deelden RN2Blend-onderzoekers Pieterbas Lalleman, Dieke Martini en Hugo Schalkwijk de resultaten van hun onderzoek naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate.

Pieterbas Lalleman overhandigde de leergeschiedenis aan VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest en Raad van Bestuur-lid Hans Schoo. Daarmee werd het eerste deelonderzoek binnen de onderzoekslijn ‘Leren van het verleden. Functiedifferentiatie door de jaren heen’ afgesloten.

Onderzoeksprogramma
RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Het is een vierjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen binnen ziekenhuizen en UMC's, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Leergeschiedenis en podcastreeks
De gepresenteerde leergeschiedenis beschrijft de ontwikkeling van het verpleegkundig werk en de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate vanaf de jaren tachtig tot nu. De resultaten worden ook gedeeld via een zeven uur durende podcastreeks, waarvan wekelijks een aflevering online komt te staan.

Meer informatie over:

het onderzoeksproject