Overzicht

Digitaal scholingsplatform regio Utrecht

  • 9 maart 2021

De samenwerkende onderwijsinstellingen in Beroepsonderwijs Utrecht starten een digitaal platform voor de regionale opleidingenmarkt, gericht op onder meer werken in de zorgsector.

Met dit platform voor om-, her- en bijscholing wil Beroepsonderwijs Utrecht de scholingsmogelijkheden vergroten voor de regionale arbeidsmarkt. Het gaat hierbij met name aan sectoren met grote arbeidstekorten, zoals zorg, onderwijs, tech, ICT en creatie. Provincie Utrecht ondersteunt het initiatief, dat ook gericht is op een effectieve aanpak van acute arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van de coronacrisis. Het platform maakt voor iedereen in de regio inzichtelijk welke opleidingsmogelijkheden en baankansen er zijn.

Samenwerkingsverband
Beroepsonderwijs Utrecht is een samenwerking van de Utrechtse beroepsonderwijsinstellingen Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix Academie, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto.

Meer informatie over:

het digitale platform