Overzicht

Routeplanner voor dilemma's in de zorg

  • 8 januari 2021

Hoe herken je dilemma’s in de VVT en hoe ga je ermee om? Een routeplanner geeft verzorgenden en verpleegkundigen handvatten.

Een cliënt met ernstige COPD die blijft roken, een cliënt die niet zelf haar boterham smeert terwijl ze het best kan, iemand die liever geen zorgverleners om zich heen wil als het niet nodig is of een cliënt die niet tegen de zorgverlener durft te zeggen dat ze haar manier van wassen onaangenaam vindt. In de zorg worstelen cliënten, familie en zorgverleners dagelijks met dit soort, op het oog, kleine dilemma’s.

Praktijkgerichte aanpak
In de werkplaats Dilemma’s in de Zorg verkenden negen teams in drie verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties via een praktijkgerichte aanpak dergelijke lastige zorgdilemma’s. Zij gingen aan de slag met vragen als: Hoe herken je dilemma’s? Hoe zet je ze op de agenda? Hoe ga je ermee om? Wat leer je ervan?

Tools en voorbeelden
De inzichten zijn verwerkt in een routeplanner, die drie routes voor dilemma’s in de zorg beschrijft: 1. Ga in gesprek met je cliënt/naaste/zorgverlener; 2. Bespreek het in je team; 3. Ga hierover in gesprek met de vertrouwenspersoon en manager. Elke route is uitgewerkt met tools en inspirerende voorbeelden.

Meer informatie over:

de nieuwe routeplanner is te vinden in het Mediator 44, het webmagazine van ZonMW.