Overzicht

Handreiking 'Omgaan met mensen met dementie'

  • 8 januari 2021

Hoe ga je om met mensen met dementie? Een nieuwe handreiking geeft tips.

Leg contact met aandacht. Maak jezelf bekend. Spreek in korte zinnen. Dat zijn enkele tips uit de handreiking ‘Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals’. De handreiking is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de thuissituatie, huisartsenzorg, het ziekenhuis en/of de verpleeghuiszorg.

Doelen
Doel is om deze zorgprofessionals te ondersteunen, opdat zij hun communicatie kunnen laten aansluiten bij de persoon met dementie die zij voor zich hebben en bij diens behoeften. Ook worden er tips gegeven voor de communicatie met naasten van mensen met dementie en voor communicatie met andere betrokken zorgprofessionals.

Onderbouwing
De nieuwe, praktische handreiking is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen. 

Meer informatie over:

de handreiking