Overzicht

Meer gespecialiseerde verpleegkundigen nodig

  • 8 januari 2021

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het 'Capaciteitsplan 2020-2023' om meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners op te leiden dan de afgelopen jaren. NFU en NVZ benadrukken de noodzaak van harde afspraken over opleiden.

Volgens NFU en NVZ is in alle regio's de instroom onvoldoende. De situatie is het meest nijpend in het oosten van het land, Utrecht en Noord-Holland. Deels wordt de verminderde instroom veroorzaakt door de corona-uitbraak.

Vergrijzing
Het Capaciteitsorgaan denkt dat de kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod in de komende jaren alleen maar groter wordt. Dat komt onder meer door de stijgende zorgvraag, omdat de bevolking groeit en ouder wordt. Ook vergrijst de groep zorgprofessionals. In de komende tijd gaat een aanzienlijk deel met pensioen.

Harde afspraken
De NVZ en NFU benadrukken daarom opnieuw de noodzaak van harde bestuurlijke afspraken over het opleiden. Spreek binnen een regio af wie hoeveel en welke professionals opleidt, en laat een onafhankelijke, regionale programmamanager zorgen voor de totstandkoming en naleving van de afspraken, adviseren beide koepels.

Geld oormerken
Ook is het nodig om het geld te oormerken dat bedoeld is voor het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Verder moet er een cultuuromslag komen, met een innovatieve manier van opleiden en een andere positie van 'leerlingen': die van professionals-in-opleiding.

Infographic
NVZ en NFU hebben de aanbevelingen verwerkt in een infographic.

Meer informatie over:

het advies van NVZ en NFU