Overzicht

Brede Basisfase Zorgprofessional

  • 8 januari 2021

Scalda start vanaf het studiejaar 2021-2022 met de 'Brede Basisfase Zorgprofessional'. Vanaf dan worden zorg- en welzijnsstudenten breder opgeleid.

Scalda bereidt zich samen met het Zeeuwse werkveld binnen Zorg en Welzijn voor op de veranderende samenleving en veranderde kijk op het vakgebied. De gedachte is dat cliënten een bredere ondersteuning nodig hebben, gericht op welzijn, zorg en ondersteuning bij hun dagelijks leven. Dit betekent dat zorgprofessionals tegenwoordig van alle markten thuis moeten zijn.

Breder inzetbaar
De Brede Basisfase is een samenwerking tussen de opleidingen mbo-verpleegkunde (bol/bbl), maatschappelijke zorg (bol/bbl) en verzorgende ig (bol/bbl). Een voordeel voor studenten is dat zij door hun brede opleiding ook flexibeler inzetbaar zijn. Als een student niveau 3 heeft behaald, is het bovendien mogelijk om via een maatwerktraject door te stromen naar niveau 4.

Meer informatie over:

de Brede Basisfase