Hbo-v-opleidingen

Simulatieonderwijs als vervanging van stage-uren

  • 11 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Uitgelicht

Hbo Verpleegkunde (hbo-v)-opleidingen in Nederland ervaren een tekort aan kwalitatief goede stageplaatsen. Dit komt mede door de hoge werkdruk in de gezondheidszorg, waardoor kwalitatief goede begeleiding van hbo-v-studenten in het gedrang komt. De inzet van simulatieonderwijs als vervanging van een deel van de stages is een mogelijke oplossing voor dit probleem. Hierdoor zal er werkdrukverlichting op de werkvloer ontstaan en beginnen studenten met meer vaardigheden aan hun stage (Jeffries, 2021). Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre simulatieonderwijs de beroepsrollen van hbo-verpleegkundigen geoefend kunnen worden in simulatieonderwijs en hoe de praktijkopleiders dezelfde mogelijkheden als de literatuur zien.

Op dit moment zijn de meningen van praktijkopleiders over de vraag of simulatieonderwijs een deel van de stage binnen het verpleegkundeonderwijs kan vervangen verdeeld. Hun mening is belangrijk, omdat zij een grote rol hebben bij het opleiden van hbo-v-studenten op de stageplekken. Het doel van deze exploratieve studie is om de mogelijkheden van simulatieonderwijs als vervanging van stageuren binnen de opleiding hbo-v van de Hogeschool van Amsterdam te onderzoeken.

De hoofdonderzoeksvraag hierbij is: ‘Wat is het bewijs vanuit de literatuur dat stage-uren binnen hbo-v-opleidingen vervangen kunnen worden door simulatieonderwijs en in hoeverre sluit dit aan bij de visie van de verpleegkundige praktijkopleiders op het inzetten van simulatieonderwijs als gedeeltelijke vervanging van stage-uren voor het opleiden van verpleegkundigen?’

    &ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?