Leerklimaat binnen de VVT

Ervaringen van stagiaires en verpleegkundigen

  • 12 min.
  • Onderzoek Actueel Uitgelicht

De VVT staat onder druk. Dit komt onder andere door tekorten aan verpleegkundigen als gevolg van een grote uitstroom en een te beperkte instroom. Zorgvisie (2020) geeft aan dat het leerklimaat binnen een instelling van invloed is op instroom en personeelsbehoud, maar in de sector is veel onduidelijkheid over hoe je een goed leerklimaat kunt realiseren. Om de problematiek rondom uit en instroom aan te gaan, is enkele jaren geleden in de regio Haaglanden de brancheorganisatie Zorgscala, bestaande uit dertien VVT-organisaties, opgericht. In opdracht van Zorgscala hebben tien studenten van de opleiding Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool onderzocht hoe het gesteld is met het huidige leerklimaat in de VVT.

In Nederland daalt het aanbod aan verpleegkundigen, terwijl de vraag de komende jaren alleen maar stijgt. Dit heeft gevolgen voor de realiseerbaarheid van de stelselherzieningen (langer thuis wonen), de kwaliteit van de geleverde zorg en de patiëntveiligheid (Berenschot, 2017). Een van de belangrijkste oorzaken van dit tekort is de hoge uitstroom van verpleegkundigen in de VVT. Het huidige personeel vertrekt om verschillende redenen. Onderbetaling, een hoge werkdruk, het missen van uitdaging en zich onvoldoende gewaardeerd/gehoord voelen wordt vaak genoemd (Vos en Van Oostveen, 2020). Naast uitstroom is er, ondanks de recente stijging van net afgestudeerde verpleegkundigen, ook sprake van een lage instroom. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat verpleegkundestagiaires met hun studie stoppen, omdat zij de studie als zwaar ervaren, zij negatieve stage-ervaringen hebben gehad, of omdat de studie nie

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?