V-model

Technologiecompetenties van zorg- en welzijnsprofessionals van nu én de toekomst

  • 10 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Uitgelicht

Technologie draagt bij aan belangrijke kwaliteitsindicatoren binnen de gezondheidszorg en het sociaal werk, waaronder gepersonaliseerde zorg en bevordering van zelfstandigheid. Gebruik van technologie is echter nog niet vanzelfsprekend voor zorg en welzijnsprofessionals. Welke technologiecompetenties hebben zij nodig om technologie goed te integreren in hun handelingsrepertoire? Dit artikel bouwt voort op een eerder artikel waarin het V-model voor technologiecompetenties werd beschreven (Den Ouden, 2021). Het huidige artikel beschrijft de doorontwikkeling van het bestaande V-model, op basis van literatuuronderzoek en een Delphi-studie waarbij diverse experts zijn geraadpleegd.

Zorg- en welzijnsprofessionals zijn essentieel om de transitie in de gezondheidszorg en het sociaal domein te realiseren. Zij worden dagelijks geconfronteerd met meer én complexere zorgen ondersteuningsvragen. Tegelijkertijd neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe en worden zij uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor deze maatschappelijke vraagstukken. Technologie wordt hierbij gezien als een van de mogelijkheden voor het voorkomen, verplaatsen of vervangen van zorg (Health Holland, 2020). Deze transitie doet daarmee ook een beroep op het leiderschap en de competenties van zorgen welzijnsprofessionals (hierna: zorgprofessionals). Er wordt verwacht dat zij bijdragen aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van technologie, maar ook de mogelijke risico’s, kansen en aansluiting bij het werkproces afwegen.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?