Integratie van een onderwijs-EPD in het curriculum

  • 1 min.
  • Onderzoek actueel
  • Signalering

Alhoewel het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de praktijk inmiddels breed gebruikt wordt, gebeurt dat in het onderwijs nog niet. Met een onderwijs-EPD, een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld EPD, kunnen toekomstige zorgprofessionals leren hoe zij een EPD effectief en veilig kunnen gebruiken. In deze kwalitatieve studie werden drie vragen onderzocht: (1) welke barrières zijn er voor integratie van EPD’s in verpleegkundige curricula, (2) hoe beïnvloedt een onderwijsEPD de klinische vaardigheden van studenten, (3) hoe bereiden onderwijsinstellingen die geen gebruikmaken van een onderwijs-EPD hun studenten voor op de klinische praktijk?

Aan de hand van diverse cases (zes verpleegkundeopleidingen in Australië en Nieuw-Zeeland) werden antwoorden gezocht. Drie van de opleidingen hadden een EPD en drie niet. Bij de opleidingen die wél een EPD hadden, waren de bekostiging, betrokkenheid van docenten en mogelijkheden van het EPD hier van invloed op geweest. Om de kosten te beperken, deelden sommige opleidingen hun licentie met andere opleidingen. Barrières voor de integratie waren onder andere een gebrek aan kennis bij docenten over EPD’s en een tekort aan technische ondersteuning. Als er aan het EPD lesmateriaal en opdrachten waren verbonden, werkte dit bevorderend, doordat docenten het EPD gemakkelijker in hun lessen konden integreren. Het EPD droeg bij aan de digitale geletterdheid van studenten en hun voorbereiding op de praktijk.

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?