Professionele integriteit in de zorg

‘Grenzen aangeven is het moeilijkste dat er is’

  • 9 min.
  • Best practices

Wanneer de media berichten over integriteitsissues, gaat het meestal om incidenten in openbaar bestuur, bedrijfsleven of entertainment. In de zorgverlening kan professionele integriteit ook in het geding zijn, maar wordt het niet altijd zo genoemd. Bereiden beroepsopleidingen toekomstige professionals hierop voor? Dit onderzoek, uitgevoerd door studenten, laat zien hoe eerstejaars- en vierdejaarsstudenten aan de hbo-v van Hogeschool Viaa in Zwolle hun competenties scoren op een vragenlijst over professionele integriteit. Dat levert een paar interessante uitkomsten op.

Dat integriteit bij het gedrag van professionals hoort, lijkt misschien een open deur. Maar ook in de gezondheidszorg worden incidenten gemeld die we integriteitsissues kunnen noemen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bijvoorbeeld startte een campagne tegen ongewenste intimiteit met cliënten in de zorg. Tijdens de coronapandemie kwamen gegevens over testen en vaccinaties van burgers in ongewenste handen. Verpleegkundigen werden op hun vingers getikt na een kijkje in de rapportage van een ‘bekende Nederlander’. Voorvallen als deze hebben gemeen dat ze, zoals de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden zegt, de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de individuele beroepsbeoefenaar van de beroepsgroep schaden (V&VN, 2015). Daarmee is het vertrouwen van patienten of cliënten om zich aan de zorg of hulp van professionals toe te vertrouwen in het

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?