Aandacht voor overgewicht en leefstijl is noodzakelijk

  • 10 min.
  • Best practices

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, 14 procent heeft zelfs obesitas (Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM, 2021). Door meer aandacht te besteden aan preventie en behandeling van overgewicht en obesitas kunnen veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, dementie, diverse vormen van kanker en gewrichtsklachten worden teruggedrongen. Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren en aanpakken van overgewicht. Toch is er in de opleiding weinig aandacht voor voeding, beweging en andere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en bestaan van overgewicht en obesitas (Groenendijk et al., 2019; Plas et al., 2021a).

Overgewicht & leefstijl in zorgopleidingen

Het is van groot belang om meer aandacht te besteden aan overgewicht en leefstijl in het zorgonderwijs vooral in het kader van preventie. Echter de implementatie van het thema in het curriculum blijkt een uitdaging. Vanuit het Nationaal Preventieakkoord en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport werkt Alliantie Voeding in de Zorg met Partnerschap Overgewicht Nederland en de Hogeschool Utrecht aan het agenderen en bevorderen van voeding, leefstijl en achterliggende problematiek bij obesitas in het curriculum van opleidingen verpleegkunde en geneeskunde. In dit artikel focussen we ons op de hbo Verpleegkunde.

Brede betrokkenheid voor leefstijl in zorgonderwijs

&ellipsis;

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?