Gehoord en Gezien door Elseline Timmer

  • 1 min.
  • Gehoord en Gezien

In deze rubriek geeft iemand die meegewerkt heeft aan dit nummer tips over media die hem of haar inspireren. Deze keer Elseline Timmer, adviseur leren en ontwikkelen bij WZU Veluwe (lees het interview).

Doorbreek de cirkel van Arend Ardon

Doorbreek de cirkel van Arend Ardon is helpend om anders naar een uitdaging te kijken voor hoe je het aan kunt pakken. Welke patronen zijn aanwezig en welke doe-het-zelfinterventies kun je toepassen om de cirkel te doorbreken? Een praktisch makkelijk leesbaar boek.


Anders Vasthouden van Wouter Hart

In wat algemenere zin bij dit thema: Anders Vasthouden van Wouter Hart: werken vanuit de bedoeling… Als je dat doet, gaat volgens mij alles zoveel makkelijker, klopt het en blijft de energie erop zitten. Hoe kun je anders naar de leefwereld kijken en deze koppelen aan de systeemwereld? Hoe kun je sturen zonder iemand te ontslaan van zijn verantwoordelijkheden? Het samen anders doen.


Vader in de tuin van Frans Bromet

De documentaire Vader in de tuin van Frans Bromet (zie www.2doc.nl/documentaires/2020/05/vader-in-de-tuin.html) is stof tot nadenken over de wijze waarop wij vandaag de dag met ouderen omgaan. In deze documentaire lijkt het erop dat het helpt om een mantelzorgwoning in je tuin te plaatsen waar vaderlief kan gaan wonen, maar of hij daarmee echt geholpen is de vraag. Kortom, ogenwaarschijnlijk een alledaagse situatie, maar vooral onderliggend stof tot nadenken.


No More Boring Learning

No More Boring Learning is wel een podcast waardoor ik geïnspireerd word en aan het denken word gezet als opleider. In kort tijdbestek worden theorieën en methoden onder de loep genomen. Even een andere kijk of een stukje herhaling. Het wordt op een, vind ik, leuke manier gebracht.