Onderwijs over palliatieve zorg

Docenten worden beter toegerust voor onderwijs

  • 10 min.
  • Best practices

Studenten van zorgopleidingen komen palliatieve zorg in de praktijk veel tegen, vaak al in hun eerste leerjaar. Dit onderwerp vraagt meer aandacht in de curricula van zorgopleidingen. Docenten van ROC’s en Hogescholen zijn niet altijd op de hoogte van (ontwikkelingen in) de palliatieve zorg. Daarom werd in ieder Consortium Palliatieve Zorg een training voor docenten aangeboden waarin zowel kennis, onderwijsmaterialen en werkvormen werden uitgewisseld. De digitale training werd verzorgd door lokale gastdocenten uit de praktijk. In totaal participeerden 153 docenten van 25 ROC’s en 12 Hogescholen. Zij voelden zich na de training beter toegerust om palliatieve zorg te doceren.

Aanleiding

Studenten worden vaak al vanaf hun eerste opleidingsjaar geconfronteerd met palliatieve zorg. Dit heeft een grote emotionele impact op studenten en/of beginnende verpleegkundigen. Er ligt een taak voor de onderwijsinstellingen om te voorzien in theoretische kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke competenties (Witkamp e.a., 2020, Courtens e.a., 2018, 2019).
In de basiscurricula van verzorgenden en verpleegkundigen wordt soms nog weinig expliciet aandacht gegeven aan palliatieve zorg en dat heeft deels te maken met het feit dat docenten zich onvoldoende toegerust voelen om dit onderwerp te doceren. In een ZonMwproject uit 2015-2018 (EDUPAL) werden docenten van ROC’s en Hogescholen in Limburg en ZuidoostBrabant (n = 31) bevraagd naar hun scholingsbehoeften met betrekking tot palliatieve zorg. Het bleek dat er weinig docenten op ROC’s en Hogescholen zijn met spe

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?